Contacts

Project coordinator, partner coordinator – MENDELU

Ing. Želmíra Micková

e-mail: zelmira.mickova@mendelu.cz

Partner coordinator – Bioinstitut, o.p.s.

Mgr. Pavlína Samsonová

e-mail: pavlina.samsonova@bioinstitut.cz

Partner coordinator – CENELC.CZ

Ing. akad. arch. Martin Stránský

e-mail: stransky.martin@cenelc.cz

Partner coordinator – UP in Olomouc

Mgr. Patrik Netopil

e-mail: patrik.netopil@upol.cz

Partner coordinator – VÚKOZ, Publ. Res. Inst.

Ing. Martin Weber

e-mail: weber@vukoz.cz

Project manager:

Ing. Martin Brtnický

e-mail: martin.brtnický@mendelu.cz