Interní stáže

Cílem aktivity je úzká spolupráce mezi partnery. Stáže jsou zaměřeny na vzájemnou výměnu pracovních zkušeností v různých oblastech týkajících se Evropské úmluvy o krajině.

Stáže probíhají během trváni celého projektu. Partneři absolvují jednotlivé stáže postupně, většinou rozdělené na kratší časové úseky, které se následně sčítají. Seznamují se s odbornou prací přijímaného partnera nejenom na jeho domovském pracovišti, ale i v terénu. Tam stážisti studují projekty na kterých se partner odborně podílel. Nebo je koordinátor přijímané instituce vysílá na odborné akce (konference, semináře), na kterých se vzdělávají.

Po ukončení stáže vypracuje stážista hodnocení navštívené instituce, lokality, nebo odborné akce, které se zúčastnil z pohledu návaznosti na problematiku Úmluvy. Toto hodnocení následně obdrží všichni partneři. S ním můžou následně pracovat jako s hodnotnou zpětnou vazbou a využít je při další spolupráci.