Kontakty

Koordinátor projektu, koordinátor partnera – MENDELU:

Ing. Želmíra Micková, manažér projektu, email: zelmira.mickova (at) mendelu.cz

Ing. Lenka Kulišťáková, metodika a administrativa, email:jenka.kuli (at) seznam.cz

Ing. Jozef Sedláček, metodika a administrativa, web, email: jozef.sedlacek (at) mendelu.cz

Koordinátor partnera – Bioinstitut, o.p.s.

Mgr. Pavlína Samsonová

e-mail: pavlina.samsonova@bioinstitut.cz

Koordinátor partnera – CENELC.CZ

Ing. akad. arch. Martin Stránský

e-mail: stransky.martin@cenelc.cz

Koordinátor partnera – UP v Olomouci

Mgr. Patrik Netopil

e-mail: patrik.netopil@upol.cz

Koordinátor partnera – VÚKOZ, v.v.i.

Ing. Martin Weber

e-mail: weber@vukoz.cz

Manažer projektu:

Ing. Martin Brtnický

e-mail: martin.brtnický@mendelu.cz