Mezinárodní seminář

Lidé a krajina III. Evropská úmluva o krajině v praxi

Dvoudenní mezinárodní seminář je koncipován jako diskusní fórum s cílem sdílení myšlenek a zkušeností z implementace Evropské úmluvy o krajině.

Seminář Lidé a krajina III. – Evropská úmluva o krajině v praxi
se uskuteční ve dnech 29. – 30. května 2014 Multifunkčním centru v Lednici na Moravě a je organizován Mendelovou univerzitou v Brně a jejími projektovými partnery. 

 

Téma

Seminář je zaměřen na diskuzi mezi experty z různého profesního pozadí. Jednacím jazykem je angličtina s možností simultánního překladu. Diskuze mezi experty, moderátorem a publikem bude probíhat v těchto tematických panelech:

Krajinné plánování a management – Nejlepší praxe
Participace a Evropská úmluva o krajině
Vzdělávání a Evropská úmluva o krajině 

 

Mezinárodní seminář „Lidé a krajina“ je již třetím setkáním ze série seminářů zaměřených na Evropskou úmluvu o krajině, organizovaných Mendelovou univerzitou v Brně a jejími projektovými partnery. Předcházející semináře „Lidé a krajina I. a II.“ byly v minulých letech zaměřeny na témata lokálních aktivit a participace v prostorovém plánování v České republice.

Do cílové skupiny, které je seminář primárně určen, patří:

  • pracovník v dalším vzdělávání mimo organizace se sídlem v hl. m. Praha (zde se řadí pracovníci vysokých škol a jiných institucí zabývajících se vzděláváním, výzkumem a vývojem v oblasti problematiky krajiny a příbuzných oborech, je možné zde řadit také neziskové či nevládní organizace, spolky, sdružení, instituce státní správy, případně i firmy, které nějakou formou zabezpečují další vzdělávání – organizují kurzy, semináře, workshopy, nebo tisknou vzdělávací materiály – brožury, naučné tabule apod.)
  • student vysoké školy (mimo studentů vysokých škol hl. m. Prahy)

Součástí semináře bude také:

  • Křest odborné dvoujazyčné česko-anglické publikace zabývající se problematikou krajiny a Evropské úmluvy o krajině, která vzniká jako jeden z výstupů projektu
  • Výstava studentských prací – interaktivního třítýdenního workshopu

Program

Program semináře a sborník abstraktů je ke stažení: Abstract Reader People and Landscape Seminar 2014. Kompletní program je ke stažení zde: PAL program_cze.

Níže jsou uveřejněny příspěvky prezentované na semináři:

Blok 1:  Evropská úmluva o krajině v praxi.

PAL 2014 Misiková

PAL 2014 Pedroli & Schröder

PAL 2014 Pascual Riesco

PAL 2014 Maier

PAL 2014 Fanta

PAL 2014 Pere Sala

Pal 2014 Wilfling

Blok 2:  Vzdělávání a Evropská úmluva o krajině

PAL 2014 Sarapatka

PAL 2014 Salasova

Pal 2014 Occhiuto

PAL 2014 Lipský

PAL 2014 Kozová

PAL 2014 Dejeant-Pons

PAL 2014 Agnoletti


Blok 3:  Participace a Evropská úmluva o krajině

PAL 2014 Weber Santruckova

PAL 2014 Vondráková

PAL 2014 Stránský

PAL 2014 Palazzo

PAL 2014 Jančura

PAL 2014 Cassatella

 

 

 

 

 

Partneři

 

 

 

 

Akce se uskuteční pod patronátem Uniscape a Civilscape: