O projektu

Cílem projektu je šířit informace o principech vyplývajících z Evropské úmluvy o krajině (dále jen Úmluvy) do praxe, nastolovat společenskou diskusi o problémech souvisejících s jejím zaváděním do české legislativy, rozvíjet spolupráci mezi partnery, organizacemi i jednotlivci, kteří pracují s kulturní krajinou.

Koordinátor projektu: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty 

 • Želmíra Micková, koordinátor projektu, zelmira.novotna(at)mendelu.cz
 • Jozef Sedláček, administrativa a metodika, jozef.sedlacek(at)mendelu.cz
 • Lenka Kulišťáková, administrativa a metodika, lenka.kulistakova(at)mendelu.cz

Partneři projektu:

 • Bioinstitut, o.p.s (Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny)
 • CENELC.CZ (Centrum Evropské sítě pro implementaci Evropské úmluvy o krajině v České republice)
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (VÚKOZ)

Začátek projektu: 1.2.2012. Konec projektu: 31.7.2014. Trvání projektu: 30 měsíců.

Obsah projektu:

Projekt se zabývá implementací Evropské úmluvy o krajině, jejíž ratifikací se Česká republika zavázala k ochraně a péči o krajinu a její uspořádání. Zároveň se zavázala k evropské spolupráci v této oblasti. Důvodem k vypsání projektu je právě nedostatečná informovanost a špatná praxe ve výměně informací a zkušeností vztahujících se k implementaci Úmluvy v České republice.

Klíčovými aktivitami projektu jsou vzájemné stáže u partnerských institucí a spolupráce se zahraničními odborníky. Dále interaktivní semináře a kreativní worshopy zaměřené na problematiku dodržování Úmluvy.Výstupem jsou učební texty pro vysoké školy, sborníky ze seminářů a workshopů a putovní výstava.Cílovou skupinou jsou studenti a pracovníci vysokých škol a pracovníci zabývající se vzděláváním, výzkumem a vývojem.

Klíčové aktivity projektu:

 • Odborné praxe a stáže mezi partnery – každý z partnerů absolvuje dvouměsíční stáž u každého z partnerů. V průběhu projektu proběhne 20 stáží.
 • Odborné stáže v zahraničí: Itálie, Florencie, RECEP-ENELC; Holandsko, Wageningen, (ALTERRA Rresearch institute for green Libiny environment); Velká Británie (návštěva tří organizací); Německo, Müncheberg (Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research); Švýcarsko, Frick, AGROFUTURA Agronomie – Ökonomie – Ökologie; Španělsko, Seville, RECEP-ENELC; Španělsko, Barcelona, The Landscape Observatory of Catalonia.
 • Přijetí 23 zahraničních expertů – konzultace problematiky, přednášky, terénní výjezdy, semináře a jiná odborná činnost.
 • Interaktivní seminář. Krajina a lidé I. (březen 2012) a Krajina a lidé II. (duben 2013).
 • Mezinárodní interaktivní seminář (rok 2014).
 • Interaktivní workshop, třítýdenní – (přelom dubna a května, 2012, 2013, 2014) workshopu se účastní studenti a partneři jako konzultanti. Po ukončení vznikne putovní výstava studentských prací.

Výstupy projektu:

 • Odborná dvojjazyčná (česko-anglická) publikace zabývající se problematikou krajiny a Evropské úmluvy o krajině (připravuje se)
 • Putovní výstava studentských prací. K nahlédnutí také online
 • Záznam a prezentace z interaktivního semináře Krajina a lidé I., Krajina a lidé II
 • Sborník z mezinárodního interaktivního semináře (rok 2014)
 • Hodnocení stáží domácích i zahraničních