Odborná publikace

Na odborné publikaci se v současnosti pracuje. Odhadovaný termín vydaní je rok 2014, dílčí výsledky si můžete prohlédnout v sekci aktivity. 

Odborná dvojjazyčná (česko-anglická) se bude zabývat problematikou Evropské úmluvy o krajině. Obsahem bude řešení problémů a správného zapracování Úmluvy do systému plánování, ochrany a managementu krajiny, zároveň představí důsledky a rizika hrozící v následku jejího nedodržování. Využívat ji budou nejen studenti všech „krajinářských“ oborů a oborů správy krajiny, ale také pracovníci institucí zabývající se implementací Úmluvy do legislativy, nebo pracovníci státní zprávy při řešení praktických zásahů do krajiny. Publikace bude dostupná v tištěné verzi nebo jako e-book.

Motivací pro zpracování je, že podobná publikace, zpracovaná tak velkým kolektivem odborníků a navíc dvojjazyčná, v České republice zatím není.