Krajinářský workshop

Cílem interaktivního workshopu je rozvoj praktických dovedností studentů při zpracování krajinářské studie reálného území a rozvoj kreativity v oblasti krajinářské tvorby. 

 

KRAJINÁŘSKÝ WORKSHOP 2013

Letošní krajinářský workshop proběhl na dvou lokalitách – ve Veltrusech a v Štěkni u Strakonic. Veltruská témata byla zaměřena na využití potenciálu parku a okrasného statku dosud se zpamatovávajícího z ničivých povodní v roce 2002. Témata v Štěkni se věnovala Zámku, ve kterém sídlí sestry z Institutu Blahoslavené Panny Marie a přilehlému parku. Další témata se věnovala okolité krajině s impozantními lípovými alejemi.

Závérečné postery si můžete prohlédnout v galerii.

Závěrečné prezentace studentů jsou můžete prohlidnout pod jednotlivými odkazy:

Veltrusy

1. Potenciál obce a parku Veltrusy ve vztahu k cestovnímu ruchu.

2. Potenciál obce a parku Veltrusy ve vztahu k rekreačnímu využití pro místní obyvatele.

3. Revitalizační opatření Mlýnskeho potoka.

4. Řeka jako integrální součást parku.

Štěkeň

1. Zámek – město – krajina – řešení parku a navazujících ploch

2. Zámek – město – krajina – řešení parku a navazujících ploch

3. Kopec Brdo a jeho potenciál a postavení v krajinné kompozici

4. Jižní segment území obce – historické krajinné struktury a jejich potenciál pro rozvoj území

KRAJINÁŘSKÝ WORKSHOP 2012

Stránky obsahují odborné příspěvky a studijní materiály, které zazněly v rámci přípravy studentů na třítýdenní krajinářský workshop, který probíhal na přelomu dubna a května 2012. Workshopu se zúčastnili studenti Mendelovy univerzity oboru Zahradní a krajinářská architektura 4. ročníku bakalářského studia a studenti Univerzity Palackého oboru Ochrana a tvorba krajiny. Pracovní skupiny vedli, koordinovali a konzultovali zástupci druhé cílové skupiny a to pracovníci v dalším vzdělávání. V roce 2012 vzniklo 8 pracovních skupin, které řešily krajinářské problémy v těchto územích: Holíč, Kopčany, Lanžhot, Lednické rybníky – Hlohovec, Národní park Podyjí – Havraníky, Národní park Podyjí – Hnánice, Národní park Podyjí – Lesná a Národní park Podyjí – Čížov.

Závěrečná publikace

Studijní materiály:

Následující sekce obsahuje přednášky a příspěvky, které zazněly v rámci prvního týdne workshopu.

Výsledky práce

Finální postery shrnující krajinářskou studii si můžete prohlédnout na obrázcích dole.